fbpx

Long An: Phát triển hạ tầng giao thông góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tỉnh Long An triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nguồn vốn, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án nhằm phát triển hạ tầng nông thôn, trong đó có giao thông. Đây là yêu cầu cấp [...]

Long An: Phát triển hạ tầng giao thông góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn 2019-10-07T16:14:33+00:00

Hotline:
0979 729 822