fbpx

TX.Tân Uyên lên đô thị loại III: Đòn bẩy phát triển kinh tế – xã hội

Trong những năm qua, Đảng bộ TX.Tân Uyên luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Tân Uyên trở thành đô thị loại III trước năm 2020. Tại cuộc họp vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua Đề án đề nghị công nhận TX.Tân [...]

TX.Tân Uyên lên đô thị loại III: Đòn bẩy phát triển kinh tế – xã hội 2018-10-19T19:51:00+00:00

Hotline:
0979 729 822